QEEG hersenmeting

 Persoonlijke benadering

Wetenschappelijk

Kwaliteit

Onderzoek

De basis van een  neurofeedback behandeling is een uitgebreid (Q)EEG onderzoek. Tijdens een QEEG onderzoek worden op verschillende plekken op het hoofd elektroden geplakt. Op al die plekken wordt gemeten hoe actief de hersenen zijn.

 

Door een uitgebreid QEEG onderzoek te doen, kan worden bekeken of bepaalde activiteit in de hersenen de klachten kan verklaren. Als dat het geval is dan is dat een indicatie om met behandeling te beginnen.

 

EEG en QEEG


Het EEG- signaal wordt gemeten door middel van elektrodes die op de hoofdhuid worden geplakt. Het EEG-signaal bestaat uit een mix van snelle en langzame hersengolven. Met speciale apparatuur wordt het EEG-signaal omgezet in een zogenaamd kwantitatief EEG, dit noemen we het QEEG. Het QEEG geeft weer hoeveel snelle en langzame golven er zijn gemeten. Het profiel dat daar uit komt, wordt vergeleken met met een groep mensen met dezelfde klachten en die mee hebben gedaan aan een wetenschappelijk onderzoek. Zo komen we te weten of jouw hersenactiviteit overeen komt met deze groep mensen met dezelfde klachten.

Wat moet je meenemen tijdens de intake?

  • Identiteitsbewijs
  • Verslagen van eerdere onderzoeken of behandelingen
  • Naam en polisnummer van je verzekering
  • Een overzicht van eventuele medicatie die je gebruikt

Intake


Het QEEG onderzoek wordt tijdens de intake gedaan. Wanneer je komt gaan we eerst bespreken wat de klachten precies zijn en wat je doel is van de neurofeedback behandeling. Als we de klachten goed in beeld hebben, kunnen we met het QEEG onderzoek beginnen.

Nadat de elektroden zijn geplakt, zal ik je vragen rustig te blijven zitten. We gaan dan gedurende 1 minuut met de ogen geopend de hersenactiviteit meten. Dit doen we ook met de ogen dicht en tijdens het uitvoeren van een taak, bijvoorbeeld een rekentaak of een taak waarbij je piepjes moet tellen. Zo kunnen we precies zien hoe de hersenen reageren op momenten dat het in rust is of wanneer het juist actief moet worden.

Voorbeeld van een EEG signaal

Voorbeeld van een QEEG signaal

Normaal gesproken zien we meer langzame golven als je aan het rusten bent en meer snelle golven als je je aan het concentreren bent.