Het behandeltraject

 Persoonlijke benadering

Wetenschappelijk

Kwaliteit

Onderzoek

Het behandeltraject verloopt volgens een vast protocol. Wanneer iemand zich aanmeldt, gaan we eerst de intake doen. Na 15 sessies vindt er een tussenmeting plaats, deze is vergelijkbaar met de meting die tijdens de intake wordt uitgevoerd.

Intake

Tijdens de intake worden de klachten besproken en wordt besproken wat je met neurofeedback hoopt te bereiken. Daarna gaan we een uitgebreid QEEG onderzoek doen om te bekijken of een verandering in de hersenactiviteit jouw klachten kan verklaren. Dit kan betekenen dat je te langzame of juist te snelle hersenactiviteit hebt op bepaalde locaties van het brein. Dit meten we met behulp van EEG. Een EEG-signaal meet de hersengolven die het brein produceert.

Lees meer over de intake

Behandeling

Als uit de intake is gebleken dat neurofeedback zinvol is, kan gestart worden met de trainingen. We beginnen met één of twee trainingen per week. Tijdens een training krijg je feedback op je hersenactiviteit door middel van een spelletje op een TV scherm. Gewenste activiteit in de hersenen wordt beloond en op die manier leert het brein deze activiteit vaker te vertonen.
Binnen 5 trainingen kunnen we zien of de hersenen op de trainingen reageren. Na 12 trainingen plannen we een evaluatiegesprek en tussenmeting.

Lees meer over neurofeedbackbehandeling

Tussenmeting

Na ongeveer 12 trainingen plannen we een tussenmeting. Eerst gaan we bespreken of je een verandering hebt gemerkt wat betreft je klachten. Daarnaast gaan we bekijken of je je gestelde doel(en) hebt behaald. De tussenmeting bestaat verder uit een uitgebreid QEEG onderzoek, vergelijkbaar met het onderzoek dat is uitgevoerd bij de voormeting. De tussenmeting wordt dan vergeleken met de voormeting en op die manier kunnen we bekijken er iets is veranderd in de hersenactiviteit.

Samen beslissen we of het zinvol is om door te gaan met de trainingen.

Afbouwfase

Om te zorgen dat de trainingen langdurig resultaat geven, is een afbouwfase nodig. Dan trainen we niet meer wekelijks, maar gaan we de tweewekelijks, driewekelijks en maandelijks trainen. Het afbouwen is nodig om een terugval van klachten te voorkomen.