Whiplash

 Persoonlijke benadering

Wetenschappelijk

Kwaliteit

Onderzoek

Whiplash

Whiplash is vaak het gevolg van een ongeval. Naast de lichamelijke klachten, kan een whiplash ook een heleboel andere klachten geven. Voorbeelden hiervan zijn; stemmingsklachten, vermoeidheid, prikkelovergevoeligheid, aandachts- en concentratieproblemen en onrust in het hoofd.

Whiplash en de hersenen
In de hersenen kunnen veranderingen zichtbaar zijn, passend bij de klachten die je ervaart. Deze veranderingen zijn per persoon verschillend en uit het QEEG onderzoek zal moeten blijken of neurofeedback ingezet kan worden. Bij whiplash is vaak sprake van een toename van trage hersenactiviteit. Door het ongeval is de communicatie tussen hersengebieden verstoord geraakt en is de informatieverwerking vertraagd.

Whiplash en neurofeedback
Wanneer blijkt dat deze veranderingen zichtbaar zijn in het brein, kan neurofeedback ingezet worden. Neurofeedback kan verbetering geven doordat de hersenen leren hun afwijkende activiteit te verbeteren. De hersenactiviteit wordt getoond in een computerspel. Elke keer als een positieve verandering in de hersenen plaatsvindt, gaat het spel goed. Vertonen de hersenen niet het gewenste patroon dan gaat het spel niet goed. Door de hersenen telkens te belonen zullen ze leren vaker en langer een gewenst patroon van activiteit te vertonen en nemen de klachten, die bij het oude patroon hoorden, af. Dit is een actief leerproces.

Resultaat van neurofeedback
Door met neurofeedback de hersenen te trainen, kunnen klachten afnemen. Verbeteringen die genoemd worden zijn onder andere: meer energie, een beter functionerend geheugen, grotere concentratie, minder of geen pijn en een verbetering van arbeidsprestaties.