Vermoeidheid

 Persoonlijke benadering

Wetenschappelijk

Kwaliteit

Onderzoek

Vermoeidheid

Vermoeidheid kan allerlei oorzaken hebben; soms is het heel duidelijk waardoor je moe bent, maar soms is er geen aanwijsbare oorzaak te vinden. Vermoeidheid is een klacht die veelal samengaat met andere klachten als stemmingsklachten, slaapproblemen, concentratieproblemen en geheugenklachten. Wat de oorzaak of het gevolg van de vermoeidheid ook is, neurofeedback kan uitkomst bieden.

Vermoeidheid en de hersenen
In de hersenen zijn veranderingen zichtbaar waarbij er vaak sprake is van een toename van trage hersenactiviteit. Soms worden bij vermoeidheidsklachten slaapgolfjes waargenomen in de hersenen op momenten dat dit niet gewenst is; bijvoorbeeld als je je moet concentreren. Bij anderen wordt een toename van snelle activiteit geregistreerd. Hierdoor is het brein in continue staat van hoge alertheid; dat is enorm vermoeiend.

Vermoeidheid en neurofeedback
Wanneer blijkt dat deze veranderingen zichtbaar zijn in het brein, kan neurofeedback ingezet worden. Neurofeedback kan verbetering geven doordat de hersenen leren hun afwijkende activiteit te verbeteren. De hersenactiviteit wordt getoond in een computerspel. Elke keer als een positieve verandering in de hersenen plaatsvindt, gaat het spel goed. Vertonen de hersenen niet het gewenste patroon dan gaat het spel niet goed. Door de hersenen telkens te belonen zullen ze leren vaker en langer een gewenst patroon van activiteit te vertonen en nemen de klachten, die bij het oude patroon hoorden, af. Dit is een actief leerproces.

Resultaat van neurofeedback
Door met neurofeedback de hersenen te trainen, kunnen vermoeidheidsklachten afnemen. Je kan merken dat je meer energie hebt overdag of dat je sneller herstelt van een vermoeiende activiteit. Ook het slapen, de concentratie, het geheugen en je stemming kunnen hierdoor verbeteren.