Tinnitus

 Persoonlijke benadering

Wetenschappelijk

Kwaliteit

Onderzoek

Tinnitus

Tinnitus of oorsuizen houdt in dat geluiden worden waargenomen zonder dat er een geluidsprikkel aanwezig is. De hinderlijke schijngeluiden zijn niet te negeren en verergeren vaak bij stress of drukte. Wanneer tinnitus het gevolg is van gehoorschade kan neurofeedback geen uitkomst bieden.

Tinnitus en de hersenen
In de hersenen zijn veranderingen zichtbaar met name in de hersengebieden die boven de oren zitten; daar bevindt zich het hersengebied dat auditieve informatie verwerkt. Maar ook de hersengebieden waar geheugen, emotie en aandacht worden geregeld houden verband met tinnitus.

Tinnitus en neurofeedback
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat neurofeedback de potentie heeft om tinnitus klachten te verminderen.
Neurofeedback kan verbetering geven doordat de hersenen leren hun afwijkende activiteit te verbeteren. De hersenactiviteit wordt getoond in een computerspel. Elke keer als een positieve verandering in de hersenen plaatsvindt, gaat het spel goed. Vertonen de hersenen niet het gewenste patroon dan gaat het spel niet goed. Door de hersenen telkens te belonen zullen ze leren vaker en langer een gewenst patroon van activiteit te vertonen en nemen de klachten, die bij het oude patroon hoorden, af. Dit is een actief leerproces.

Resultaat van neurofeedback
Door met neurofeedback de hersenen te trainen, kunnen klachten afnemen. Helemaal genezen van tinnitus is misschien niet haalbaar, maar de klachten kunnen wel minder storend en minder hevig worden.