Stress en burn-out

 Persoonlijke benadering

Wetenschappelijk

Kwaliteit

Onderzoek

Stress en burn-out

Overspannen, burn-out of gewoon stress? Een beetje stress is niet ongezond. Spanning maakt je lichaam klaar om in actie te komen en zorgt dat je alert en geconcentreerd bent. Stress wordt ongezond wanneer er geen herstel plaatsvindt. Bij teveel stress en onvoldoende herstel kan een burn-out ontstaan.

Stress
Bij stressklachten laten de hersenen een overactiviteit zien. In het EEG zijn dan veel snelle hersengolven zichtbaar. Door de overactiviteit is sprake van een zogenaamde corticale hypersensitiviteit. Dat wil zeggen dat het brein extra gevoelig wordt voor prikkels.
Andere klachten die samenhangen met een overactief brein zijn onder andere gejaagdheid, gespannenheid, hoofdpijn (migraine), vermoeidheid en slaapproblemen.

Burn-out
Bij een burn-out zijn de stress gerelateerde klachten niet meer te negeren en vindt er een omklappunt plaats waardoor je compleet uitgeput bent. Wanneer een (Q)EEG hersenmeting wordt gedaan bij iemand die een burn-out heeft, zie je die uitputting terug in de hersenactiviteit. Er is dan een verhoogd aandeel langzame hersengolven zichtbaar. Hierdoor is het concentreren lastig, ben je vergeetachtig en voel je je somber. Naast de langzame activiteit is vaak ook nog het aandeel snelle hersengolven te sterk aanwezig. Daardoor blijven ook klachten als slaapproblemen en gespannenheid vaak bestaan. Daarnaast kan je angst- en paniekklachten krijgen.

Stress, burn-out en neurofeedback
Als uit een hersenmeting blijkt dat er inderdaad sprake is van een overactiviteit (n combinatie met een onderactiviteit) kan gestart worden met neurofeedback therapie. Neurofeedback kan verbetering geven doordat de hersenen leren hun afwijkende activiteit te verbeteren. De hersenactiviteit wordt getoond in een computerspel. Elke keer als een positieve verandering in de hersenen plaatsvindt, gaat het spel goed. Vertonen de hersenen niet het gewenste patroon dan gaat het spel niet goed. Door de hersenen telkens te belonen zullen ze leren vaker en langer een gewenst patroon van activiteit te vertonen en nemen de klachten, die bij het oude patroon hoorden, af. Dit is een actief leerproces, waardoor de effecten veel lager blijven dan bijvoorbeeld met medicatie het geval is.

Resultaat van neurofeedback

Door met neurofeedback de hersenen te trainen, zal je je rustiger en minder vermoeid voelen. Het gejaagde en gespannen gevoel neemt af, de angstklachten en somberheid worden minder en je krijgt weer wat energie in het dagelijks leven.