Hersenletsel

 Persoonlijke benadering

Wetenschappelijk

Kwaliteit

Onderzoek

Hersenletsel

Het oplopen van Niet Aangeboren Hersenletsel heeft een grote impact op het leven. De gevolgen van hersenletsel kunnen voor de buitenwereld goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de manier waarop iemand zich beweegt of spreekt. Maar dat is niet altijd het geval. De gevolgen kunnen ook onzichtbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer gaat om veranderingen in het denken en geheugen, de emoties, de gevoelens en het gedrag.
Gevolgen van een hersenletsel
De gevolgen op langere termijn zijn afhankelijk van locatie en ernst van het hersenletsel. Het brein is voor een deel in staat de schade te herstellen. Echter, het kan zijn dat een deel van de hersenen blijvend beschadigd is. Lichamelijke gevolgen zijn onder andere evenwichtsstoornissen, spierslapte, moeite met lopen of verminderde coördinatie. Op cognitief gebied komt afasie (problemen met taal), apraxie (moeite met bepaalde handelingen), neglect (verwaarlozen van linker- of rechterhelft) en agnosie (problemen met herkennen van personen of voorwerpen) voor. Het kan zijn dat iemand ontremd raakt in emoties of depressief wordt. Andere veel voorkomende (rest)verschijnselen zijn vermoeidheid, concentratieproblemen, vertraagde informatieverwerking, geheugenproblemen en prikkelovergevoeligheid.

Hersenletsel en de hersenen
In het aangedane gebied komt vaak veel trage hersenactiviteit voor. Het voorkomen van zogenaamde trage delta-golven kan samenhangen met hersenbeschadiging.
In de tegenovergestelde hersenelft kan juist snelle activiteit voorkomen. Dit wordt vaak gezien als compensatiemechanisme voor de verminderde informatieverwerking in de aangedane hersenhelft.

Hersenletsel en neurofeedback
Neurofeedback kan ingezet worden wanneer het hersenletsel meer dan 9 maanden geleden heeft plaats gevonden. Neurofeedback kan verbetering geven doordat de hersenen leren hun afwijkende activiteit te verbeteren. De hersenactiviteit wordt getoond in een computerspel. Elke keer als een positieve verandering in de hersenen plaatsvindt, gaat het spel goed. Vertonen de hersenen niet het gewenste patroon dan gaat het spel niet goed. Door de hersenen telkens te belonen zullen ze leren vaker en langer een gewenst patroon van activiteit te vertonen en nemen de klachten, die bij het oude patroon hoorden, af. Dit is een actief leerproces.

Resultaat van neurofeedback
Door met neurofeedback de hersenen te trainen, kunnen restklachten afnemen. Je raakt minder snel vermoeid of herstelt sneller na een drukke activiteit. Het kan zijn dat je beter tegen prikkels en drukte kan en dat je concentratievermogen verbeterd.