Depressie

 Persoonlijke benadering

Wetenschappelijk

Kwaliteit

Onderzoek

Depressie

Wanneer je gedurende een langere periode een neerslachtige stemming hebt en je je interesse verliest in dagelijkse activiteiten kan het zijn dat je een depressie hebt. Een depressie is een stemmingsstoornis.
Er zijn verschillende oorzaken mogelijk bij een depressie. Sommige mensen hebben er aanleg voor, maar ook factoren als de afwezigheid van zonlicht in de winter, negatieve ervaringen, een jeugdtrauma of hormonale ontregelingen kunnen de oorzaak zijn. Soms komt een depressie voor zonder aanwijsbare oorzaak.

Depressie en de hersenen
De belangrijkste verandering in de hersenactiviteit bij een iemand met een depressie is de zogenaamde alpha asymmetrie. Dat wil zeggen dat aan de voorkant van het brein een bepaald type hersengolven (alpha) sterker aanwezig is in de linker hersenhelft dan in de rechter hersenhelft. Aan de achterkant van het brein zie je een omgekeerd patroon; daar zijn de alpha golven hoger in de rechter hersenhelft ten opzichte van de linker hersenhelft.

Depressie en neurofeedback
Als uit een hersenmeting blijkt dat er inderdaad sprake is van deze alpha asymmetrie kan gestart worden met neurofeedbacktherapie. Neurofeedback kan verbetering geven doordat de hersenen leren hun afwijkende activiteit te verbeteren. De hersenactiviteit wordt getoond in een computerspel. Elke keer als een positieve verandering in de hersenen plaatsvindt, gaat het spel goed. Vertonen de hersenen niet het gewenste patroon dan gaat het spel niet goed. Door de hersenen telkens te belonen zullen ze leren vaker en langer een gewenst patroon van activiteit te vertonen en nemen de klachten, die bij het oude patroon hoorden, af. Dit is een actief leerproces, waardoor de effecten veel lager blijven dan bijvoorbeeld met medicatie het geval is.

Resultaat van neurofeedback
Door met neurofeedback de hersenen te trainen zal het verschil tussen de linker en de rechter hersenhelft afnemen. Daarmee nemen ook de stemmingsklachten af. Je voelt je minder neerslachtig, krijgt meer energie in het dagelijks leven en je gaat weer genieten van het leven. Soms kan afgebouwd worden met medicatie (zoals antidepressiva). Dit gaat wel altijd in overleg met de huisarts.