ADHD

 Persoonlijke benadering

Wetenschappelijk

Kwaliteit

Onderzoek

ADHD

Kinderen met ADHD vallen vaak op omdat ze moeilijk stil kunnen zitten, snel afgeleid zijn en ‘niet denken maar doen’. Maar het hebben van ADHD heeft niet alleen maar nadelen! Kinderen en volwassenen met ADHD zijn vaak ontzettend creatief, ondernemend, inventief, enthousiast en moedig.

ADHD en de hersenen
Bij kinderen met ADHD is de ontwikkeling van de hersenen vertraagd. De frontale cortex ontwikkelt zich als laatste. De frontale cortex ligt aan de voorkant van de hersenen en is betrokken bij taken als planning, organiseren, het geheugen, impulscontrole, aandacht en het beheersen van gedrag en emoties. Je kan je misschien wel voorstellen dat een rijpingsachterstand in dat hersengebied bepaalde klachten kunnen geven die passen bij ADHD.
Wanneer een (Q)EEG hersenmeting wordt gedaan, is bij kinderen en volwassenen met ADHD vaak een onderactiviteit zichtbaar in de hersenen. Dat wil zeggen dat het aandeel van trage hersenactiviteit te sterk aanwezig is. Door de onderactiviteit is de informatieverwerking vertraagd, is het moeilijk je aandacht ergens bij te houden, ben je vergeetachtig en ben je snel afgeleid.

ADHD en neurofeedback
Als uit een hersenmeting blijkt dat er inderdaad sprake is van een onderactiviteit kan gestart worden met neurofeedbacktherapie. Neurofeedback kan verbetering geven doordat de hersenen leren hun afwijkende activiteit te verbeteren. De hersenactiviteit wordt getoond in een computerspel. Elke keer als een positieve verandering in de hersenen plaatsvindt, gaat het spel goed. Vertonen de hersenen niet het gewenste patroon dan gaat het spel niet goed. Door de hersenen telkens te belonen zullen ze leren vaker en langer een gewenst patroon van activiteit te vertonen en nemen de klachten, die bij het oude patroon hoorden, af. Dit is een actief leerproces, waardoor de effecten veel lager blijven dan bijvoorbeeld met medicatie het geval is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat neurofeedback een gemiddeld tot groot effect heeft op de aandachtsfuncties en concentratie.

Resultaat van neurofeedback
Door met neurofeedback de hersenen actiever te maken wordt het makkelijker de aandacht ergens bij te houden. Ook ben je daardoor minder vergeetachtig, minder snel afgeleid en ben je beter in staat om bijvoorbeeld een planning te maken. Kinderen merken vaak dat ze beter kunnen opletten in de klas en dat ze minder onrustig zijn. Volwassenen merken vaak dat ze beter hun aandacht bij hun werk of bij een gesprek kunnen houden. Ze geven aan helderder te kunnen nadenken en zich beter te kunnen focussen.