ADD

 Persoonlijke benadering

Wetenschappelijk

Kwaliteit

Onderzoek

ADD

Een dromerig kind dat vaak afwezig lijkt of een chaotische volwassene die regelmatig vergeetachtig is. Beide zijn kenmerken van ADD. ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Het meest typerende verschil tussen ADD en ADHD is de hyperactiviteit. Iemand met ADD komt vaak rustig en dromerig over, terwijl ze in hun hoofd veel onrust ervaren. De oorzaak van de concentratiestoornis ADD is een gebrek aan dopamine in de hersenen.


ADD en de hersenen

Wanneer een (Q)EEG hersenmeting wordt gedaan, is bij kinderen en volwassenen met ADD vaak een onderactiviteit zichtbaar in de hersenen. Dat wil zeggen dat het aandeel van trage hersenactiviteit te sterk aanwezig is. Door de onderactiviteit is de informatieverwerking vertraagd, is het moeilijk je aandacht ergens bij te houden, ben je vergeetachtig en ben je snel afgeleid. Maar het hebben van ADD heeft niet alleen maar nadelen! Kinderen en volwassenen met ADD zijn vaak ontzettend creatief, inventief, gevoelig en origineel.

ADD en neurofeedback
Als uit een hersenmeting blijkt dat er inderdaad sprake is van een onderactiviteit kan gestart worden met neurofeedbacktherapie. Neurofeedback kan verbetering geven doordat de hersenen leren hun afwijkende activiteit te verbeteren. De hersenactiviteit wordt getoond in een computerspel. Elke keer als een positieve verandering in de hersenen plaatsvindt, gaat het spel goed. Vertonen de hersenen niet het gewenste patroon dan gaat het spel niet goed. Door de hersenen telkens te belonen zullen ze leren vaker en langer een gewenst patroon van activiteit te vertonen en nemen de klachten, die bij het oude patroon hoorden, af. Dit is een actief leerproces, waardoor de effecten veel lager blijven dan bijvoorbeeld met medicatie het geval is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat neurofeedback een gemiddeld tot groot effect heeft op de aandachtsfuncties en concentratie.

Resultaat van neurofeedback
Door met neurofeedback de hersenen actiever te maken wordt het makkelijker de aandacht ergens bij te houden. Ook ben je daardoor minder vergeetachtig, minder snel afgeleid en ben je beter in staat om bijvoorbeeld een planning te maken.