Aandachts- en concentratieproblemen

 Persoonlijke benadering

Wetenschappelijk

Kwaliteit

Onderzoek

Aandachts- en concentratieproblemen

Om met neurofeedbacktherapie te starten heb je geen diagnose nodig. Soms is er een vermoeden van een bepaalde diagnose, maar heeft iemand bijvoorbeeld liever geen “stempel”. Ook kan het zijn dat je liever eerst neurofeedback wil proberen om te voorkomen dat behandeling met medicijnen nodig is. Aandachts- en concentratieproblemen kunnen ook voorkomen zonder dat er een diagnose is. Dat betekent niet dat het niet ontzettend hinderlijk kan zijn in het dagelijks leven. Gelukkig is er iets aan te doen.

Wat gebeurt er in de hersenen?
Bij aandachts- en concentratieproblemen is vaak sprake van een onderactiviteit in de hersenen. Dat wil zeggen dat het aandeel van trage hersenactiviteit te sterk aanwezig is. Door de onderactiviteit is de informatieverwerking vertraagd. Wanneer iemand met concentratieproblemen zich gaat focussen op een taak zie je in de hersenactiviteit een toename van langzame golven en een afname van snelle golven. De hersenen worden dus een beetje inactiever in plaats van actiever. Dat maakt het concentreren erg lastig.

Neurofeedback bij aandachts- en concentratieproblemen
Als uit een hersenmeting blijkt dat er inderdaad sprake is van een onderactiviteit kan gestart worden met neurofeedbacktherapie. Neurofeedback kan verbetering geven doordat de hersenen leren hun afwijkende activiteit te verbeteren. De hersenactiviteit wordt getoond in een computerspel. Elke keer als een positieve verandering in de hersenen plaatsvindt, gaat het spel goed. Vertonen de hersenen niet het gewenste patroon dan gaat het spel niet goed. Door de hersenen telkens te belonen zullen ze leren vaker en langer een gewenst patroon van activiteit te vertonen en nemen de klachten, die bij het oude patroon hoorden, af. Dit is een actief leerproces, waardoor de effecten veel lager blijven dan bijvoorbeeld met medicatie het geval is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat neurofeedback een gemiddeld tot groot effect heeft op de aandachtsfuncties en concentratie.

Resultaat van neurofeedback
Door met neurofeedback de hersenen actiever te maken wordt het makkelijker de aandacht ergens bij te houden. Ook ben je daardoor beter in staat je te focussen, kan je helderder nadenken en zal je merken dat je aan het einde van de dag minder vermoeid bent.